EN | FA


یاسی طاهری، نهایت زیبایی طبیعت
روزنوشت


کارهای من، از طبیعت به زندگی
مجموعه کارها


در جستجوی زیبایی حقیقی، پشت پیچ و تابِ هر شاخهِ گل
همه چیز درباره یاسی طاهری

رویدادها


شاید فکر می­کنید تمام داستان های دنیا را شنیده اید، اما من با زیبایی دست نیافتنی گل ها، داستان تاره ای برای شما روایت می کنم.

روایتی نو


برای گرفتن تصمیمی بی نقص و پی بردن به قدرت زیبایی ذاتی طبیعت کافیست
سفارش دهیدهر وقت حس کردید نیاز دارید گل در زندگی شما نقش خاصی داشته باشد، کافی است با هم حرف بزنیم. محل مورد نظر جشن، گردهمایی و یا اتاقی که می‌خواهید گل‌ها در آن روح بدمند را، برایم تصویر کنید تا با هم صحبت کنیم.

سفارش